בנייה ירוקה על פי ת"י 5281

הטמעת התקנה המחייבת ברשויות המקומיות

התקנה המחייבת

חיוב בנייה חדשה לעמוד בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה בדרגה של כוכב אחד לפחות.

תכנית ההכשרה ברשויות

האם הרשות שלך כבר מוכנה לקראת כניסתה של התקנה המחייבת בנייה ירוקה?

התקן לבנייה ירוקה

התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה ושל השימוש במבנים על הסביבה.

פורום מומחים

פורום מומחים

למה כדאי לבנות ירוק?

תועלות בנייה ירוקה על פי ת"י 5281

בריאות ורווחה

הבנייה הירוקה מעודדת שימוש בחומרי בנייה ידידותיים יותר לסביבה ולאדם. בין ההשפעות ניתן לראות שיפור בתוצאות מבחנים במבני חינוך, עלייה בתפוקת העבודה, הקדמת השחרור מבתי חולים, וצמצום תסמיני 'הבניין החולה' במבני משרדים והשפעותיהם על העובדים.

התייעלות וחסכון במשאבים

בנייה ירוקה יכולה לתרום להפחתת התלות במשאבים: הפחתת צריכת מים בכ- 40%, הפחתת הפסולת המוצקה בכ- 70% ולהפחתת צריכה האנרגיה לאקלום ביותר מ- 50%, שהם 7.3% מסך הביקוש במשק בכל המגזרים*.

*עפ"י מחקר של הפורום הישראלי לאנרגיה, אוק' 2013.

חסכון כלכלי

בניה ירוקה מגלמת תועלות כלכליות רבות למשק במגוון תחומים: צמצום זיהום אוויר ועלויות בריאותיות, חסכון במשאבים וצמצום יצירת פסולת, מניעת מפגעים סביבתיים כדוגמת שטפונות והצפות, חסכון בעלויות תפעול מבנים ועלייה בתפוקה ושביעות רצון של המשתמשים.

הפחתת זיהום ופליטות

בין 67% ל- 87% מסך פליטות גזי החממה בערים נגרם כתוצאה מצריכת אנרגיה במבני תעשייה, מסחר ועסקים, מבני ציבור ובתים פרטיים*. הכלי המרכזי לשינוי הוא קידום בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית במבנים.

*מתוך סקר מיפוי ואפיון פליטות שעשה פורום ה- 15.

עלייה באיכות החיים

מרחב בנוי איכותי משפיע על הבריאות הנפשית של המשתמשים בו, מעודד שביעות רצון, מאפשר הכרות וחיבור בין השכנים, מעלה את ההון החברתי ומחזק את חיי הקהילה.

צמצום השפעה שלילית על הסביבה

בנייה ירוקה מקדמת ציפוף עירוני מושכל לצד שמירה על שטחים פתוחים ומעודדת שמירה על מגוון ביולוגי, הגנה ושיפור של מאפיינים אקולוגיים וטיפול במפגעים סביבתיים כדוגמת זיהום קרקע וזיהום אור.

הרשויות שעברו עד כה את תכנית ההכשרה